STIS PODHUŠŤOVÁNÍ PNEU

STIS je poloautomatický systém podhušťování pneumatik se systémem přívodu vzduchu. Podrobnosti a video zde.


Uvádíme příklad montáže na Land Rover Defender. Pro možnost instalace na vaše auto, nás kontaktujte.

 

Příklad obsluhy – Land Rover Defender

1/ Nechte motor běžet, abyste zabránili vybytí baterie. Vypínačem v kabině zapněte kompresor.

Pokud je v tlakové nádobě nižší tlak než 6 bar, kompresor se zapne a tlak zvýší přibližně na hodnotu 8 bar. Červená kontrolka vypínače musí zústat v poloze zapnuto.

2/ Ovládání je umístěno pod zadními sedadly. Otáčením černého knoflíku nastavte požadovaný tlak (viz. tabulka hodnot pro různé terény). Můžete volit v rozsahu 0 – 6 bar. Tlak kontrolujete na měřáku. Všechny spirálové hadice mají stejný tlak.

Pozor: Měřák má vysoce přesný ventil s vlastní kalibrací s minimální spotřebou vzduchu (odchylka ≤ 0,1 bar / 1,5 psi). Pouze, když je systém přetlakovaný, můžete slyšet slabý únik vzduchu – není na závadu.

Měřák je naplněn glycerinem pro absorbování nárazů tlakových vln z kompresoru.

3/ Připojte ke všem kolům tlakové hadice: Otevřete víko schránky a vytáhněte z ní spirálovou tlakovou hadici. Odstraňte gumovou čepičku ventilku a připojte hadici k pneumatice. Systém okamžitě začne upravovat tlak podle nastavené hodnoty (podhuštění / dohuštění). Při podhušťování je vzduch odváděn přetlakovým ventilem po zadním sedadlem.

4/ STIS vyrovná tlak ve všech pneumatikách. Např. podhuštění (deflace) 4 pneu 235/85 R16 z 2,5 na 1 bar bude trvat cca. 1 minutu a 15 sekund, zpětné dohuštění (inflace) cca. 3 minuty (s použitím 24V PTR vzduchového kompresoru).

Pokud potřebujete různé tlaky na přední a zadní nápravě, odpojte kola se správným tlakem a pokračujte v úpravě tlaku u druhé nápravy.

5/ Počkejte, dokud není dosaženo požadovaného tlaku. Ukončení procesu poznáte:

a/ Při deflaci – zvuk ucházejícího vzduchu ztichne (měřák ukazuje po celou dobu cílový tlak). Pokud je to nutné, můžete deflaci zastavit mírným otočením regulačního knoflíku doprava.

b/ Při inflaci – měřák ukazuje aktuální hodnotu, která roste až do požadovaného dohuštění.

6/ Po dosažení cílové hodnoty, udržuje systém stálý tlak, dokud neodpojíte tlakové hadice. Ty umístěte zpět do schránek a na ventilky vraťte gumové čepičky.

7/ Vypněte kompresor (kontrolka vypínače zhasne), aby neběžel při nízkém tlaku v tlakové nádobě.

8/ V případě poškození systému můžete použít adaptér ventilků a dohušťování nebo měření provádět standardní cestou.

9/ Při častém používání systému je občas třeba odstranit vodu tlakové nádrže – zatlačte na odvodňovací ventil na spodní straně nádrže.

10/ Při provozu v písčitých oblastech je třeba občas vyčistit nebo vyměnit vzduchový filtr – odklopte zadní sedadlo a otočte o ¼ otáčky černým víčkem filtru umístěném na kompresoru.

Objednat do servisu

Poptávka / dotaz na díly a přílušenství

Přihlásit odběr aktualit